dalda

dalda
1. sif. Sığınmağa və ya gizlənməyə yarayan. Dalda yer. Dalda divar. – Kosa boşalmış küçənin dalda yeri ilə yeriyib at tövlələrinin yanına çatdı. S. R.. Aqil onu güclə ağaclar arasına, dalda bir yerə gətirdi. M. C..
2. is. Qorunmağa, sığınmağa yarayan yer; sığınacaq, təhlükəsiz yer. Namərd adam dava günündə qaçar; Gedər daldalarda pəhləvan olar. «Koroğlu». <Mahmud:> Bəy də beş-on nökərləri ilə bir daldaya girib camaatla atışır. Ə. H.. // Gizli yer, xəlvət. Əgər yarsan, gəl sarmaşaq qol-boyun; Durub daldalardan baxmağın nədir? M. P. V.. Oğrun-oğrun daldalardan baxırsan; Alırsan cəsəddən canı, sevdiyim! A. Ə..
3. is. məc. Kömək, arxa, himayə. Daldası olan adam. – Mərd igidlər bir-birinə daldadı. «Koroğlu». Əzizim daldasına; Mərd igid daldasına; Namərd aslan olsa da; Sığınma daldasına. (Bayatı).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Dalda — is a brand of hydrogenated vegetable oil popular in South Asia. Hindustan Lever Limited wanted to brand it, the trader, who still retained a commercial connection with the product, said it had to be named after his company. HLL wanted to include… …   Wikipedia

  • dalda-dama — (Bakı) xəlvət, gizli. – Dalda damada cürbəcür işdər görirsən, heş kəsin xəbəri yox …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dalda-bucaqda — is. Xəlvət, gözə görünməyən yer, göz qabağında olmayan yer. Dalda bucaqda gizlənən və keçmişin xəyalı ilə yaşayanları kəskin tənqid atəşinə tuturdu. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dalda — I (Bakı, Kürdəmir, Oğuz) gizli, məxfi yer. – Pılım daldadadı (Bakı) II (Bakı, Füzüli, Göyçay, Kürdəmir, Qax, Mingəçevir) külək, yağış, gün tutmayan yer. – Heyvannarı çek, daldada saxlaginən (Bakı); – Yeydə daldada uturanda isdi güc eləmiy (Qax);… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dalda — her şeyin sırtı, arkası, omuzu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Harvey Duncan Dalda film — The Dalda film was an advertisement created for the marketing campaign in 1939 for a vanaspati (cooking fat) brand called Dalda. cite web url=http://www.pitara.com/discover/5wh/online.asp?story=104 page=2 title=Pitata s Discover Q A for Kids: How …   Wikipedia

  • bir dalda durmamak — sık sık iş veya düşünce değiştirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Unicode-Block Koptisch — Der Unicode Block Coptic (Koptisch) (2C80–2CFF) wurde in Unicode Version 4.1 hinzugefügt. Er enthält nun die Zeichen des koptischen Alphabets, in dem die koptische Sprache geschrieben wurde, in einem eigenen Block, so dass ihnen unabhängig von… …   Deutsch Wikipedia

  • Alphabet Copte — Pour les articles homonymes, voir Copte (homonymie). Copte Lettres de l alphabet copte …   Wikipédia en Français

  • Alphabet copte — Pour les articles homonymes, voir Copte (homonymie). Copte Lettres de l alphabet copte Caractéristique …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”